sobota, 11 czerwca 2016

Zaślubiny Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej

11 czerwca 1509 roku odbyły się uroczyste zaślubiny Henryka VIII z jego pierwszą żoną, Katarzyną Aragońską, z którą to zaledwie 24 lata później usiłował się bezzwłocznie rozwieść. Owocem tego związku była jedna córka, Maria, późniejsza Maria I Krwawa.
źródło: wiedza własna
Prześlij komentarz